Притежава ли лиценз Палмсбет за България?

Да, Палмсбет е лицензирана от Държавната комисия по хазарта.